IPPLAN - Prosty przewodnik - Konfiguracja

IPplan Konfiguracja
Ostatnia aktualizacja: Jan 03 2008


Tool
Installation
Ergonomy
ForumSzczegóły Co to jest IPplan?
Zrzuty ekranu
Wymagania
Krok po kroku - Instalacja
Konfiguracja

Polish Translation by Łukasz Nowatkowski.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


Po instalacji IPplan przystępujemy do konfiguracji.

Uruchamiamy aplikację:

http://localhost/ipplan
Pierwszym elementem konfiguracji jest założenie konta do zarządzania architekturą IP.

Admin -> Users -> Create a new User
IPplan configuration User Creation Zakładanie użytkownika
Zostaniemy poproszeni o podanie danych dostępu administratora, zdefiniowanych w pliku /var/www/ipplan/config.php. Domyślnie jest to użytkownik "admin".
Bardzo ważnym jest, aby rozróżnić wbudowanego użytkownika w pliku konfiguracyjnym /var/www/ipplan/config.php wykorzystywanego tylko do zmiany ustawień administracyjnych, a utworzonego (użytkownika) za pomocą interfejsu ipplan umożliwiającym zarządzanie narzędziem.

IPplan configuration IPplan admin authentification Uwierzytelnianie użytkownika admin
Nowa grupa, do której należał będzie nowo założony użytkownik.

Admin -> Groups -> Create a new Group
IPplan configuration Group Creation Tworzenie grupy
Tworzenie nowego Klienta (systemu)

Customers -> Create a New Customer/Autonomous System
Zostaniemy poproszeni zalogowanie za pomocą danych użytkownika wcześniej utworzonego.

IPplan configuration 	IPplan authentification Uwierzytelnianie IPplan
IPplan configuration 	Customers Creation Tworzenie Klienta (Systemu)
Następnie tworzymy superzakres:

Network -> Hierarchy -> Create a new Network Range/Supernet
IPplan configuration 	Supernets creation Tworzenie superzakresu
Tworzymy podsieci w superzakresie.

Network -> Subnets -> Create Subnet
IPplan configuration 		Subnets creation Tworzenie podsieci
Więcej szczegółów dotyczących konfiguracji IPplan znajdziemy na stronie projektu.