WIRESHARK - Hızlı Giriş Belgesi - Kurulum

Wireshark Kurulum
Son Güncelleme: Mar 19 2008
Tool
Tutorial
Ergonomy
ForumAyrıntılar Wireshark Nedir?
Ekran Görüntüleri
Gereklilikler
Kurulum
Wireshark Başlatımı
Platform
Filtreler
İstatistikler

Turkish translation by Çağdaş Tülek.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


1. PAKETTEN KURULUM 2. ELLE KURULUM 3. TSHARK KURULUMU


PAKETTEN KURULUM:

Wireshark’ın ne Ubuntu’nun edgy (6.10) sürümünden öncesi için bir paketinin ve ne de Debian için kararlı bir paketinin bulunmadığını belirtmekte yarar var.
Böyle bir durum varsa ya Ethereal paketini indirmelisiniz ya da Wireshark’ı kaynak kodundan derlemelisiniz.
Ubuntu

Edgy (6.10) önceki Ubuntu sürümleri:

#apt-get install ethereal
Edgy (6.10) ve sonrası Ubuntu sürümleri:

#apt-get install wireshark
Debian

Mart 2007’ye geldiğimizde, Debian için kararlı bir Wireshark sürümü bulunmamaktadır. Bu yüzden ya Ethereal’ı indirmeyi tercih ediniz:

#apt-get install ethereal
ya da
Debian paket sayfalarından Wireshark’ın kararsız sürümünü indiriniz.

Wireshark’ı ve Ethereal’ı çalıştırmak için Debian ve Ubuntu altında:

#ethereal
#wireshark


ELLE KURULUM:

Derleme için gerekli araçları kurun:

#apt-get install build-essantial
Başarılı bir Wireshark kurulumu için GTK+ ve Glib kütüphanelerinin geliştirme dosyalarını kurmanız gerekmektedir.

#apt-get install libgtk2.0-dev libglib2.0-dev
Kaynak kodundan derlenerek kurduğunuz yazılımları daha kolay yönetebilmek için
Checkinstall’ı kurunuz.

#apt-get install checkinstall
Wireshark kaynak kodunu indirip sıkıştırılmış dosyayı açınız:

#tar -xvf wireshark-0.99.5.tar.gz
Wireshark bağımlılıklarını kontrol ediniz:

#cd wireshark-0.99.5
#./configure
Eğer aşağıdaki hata mesajını alıyorsanız, yukarıda da belirtildiği gibi GTK+ ve Glib kütüphanelerini kurmanız gerekmektedir:

checking for GTK+ - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GTK+ test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GTK+ is incorrectly installed.
checking for pkg-config... (cached) /usr/bin/pkg-config
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
configure: error: GLib2 distribution not found.


Yazılımı derleyip kurunuz:

#make
#checkinstall
Wireshark’ı başlatmak için:

#wireshark


TSHARK KURULUMU:

Tshark, Wireshark’ın komut satırı sürümüdür ve aşağıdaki gibi kolayca kurulabilir:

#apt-get install tshark