WIRESHARK - Hızlı Giriş Belgesi - Platform

Wireshark Platform
Son Güncelleme: Mar 19 2008
Tool
Tutorial
Ergonomy
ForumAyrıntılar Wireshark Nedir?
Ekran Görüntüleri
Gereklilikler
Kurulum
Wireshark Başlatımı
Platform
Filtreler
İstatistikler

Turkish translation by Çağdaş Tülek.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


Wireshark’ın başarıyla başlatılmasından sonra, bu harika aracı kullanmak için Wireshark’ı incelemeye hazırız.

Aşağıdaki ekran görüntüsü, 192.168.1.2 makinesi “openmaniak.com” sitesini gezerken alınmıştır.

wireshark frontend


1. MENÜLER
2. KISAYOLLAR
3. GÖRÜNTÜ FİLTRELERİ
4. LİSTESİ PANOSU
5. PAKET AYRINTILARI PANOSU
6. TETKİK PANOSU
7. DİĞER
 
 1. MENÜLER

wireshark menus
Arayüzün en üstünde yer alan sekiz menü Wireshark ayarları için kullanılmaktadır:

- "File"
- "Edit"
- "View"
- "Go"
- "Capture"
- "Analyze"
- "Statistics"
- "Help"
Dinleme açar ya da kaydeder.
Paketleri bulur ya da işaretler. Genel seçenekleri ayarlar.
Wireshark arayüzünü düzenler.
Dinlenen veriye ulaşılır.
Dinleme filtreleriyle ilgili seçenekleri belirtip dinlemeyi başlatır.
Analiz seçeneklerini belirler.
Wireshark istatistiklerini gösterir.
Yerel ya da çevrimiçi destek bulur.
Sayfa Başı2. KISAYOLLAR

wireshark shortcuts
Yararlı kısayollar hemen menülerin altında yer alır.
Fare imleci ikonların üzerinde gezdirilerek bilgi alınabilir.

Sayfa Başı3. GÖRÜNTÜ FİLTRELERİ

wireshark display filter
Görüntü filtreleri dinleme kayıtlarında arama yapmak için kullanılır.
Dinleme ve görüntüleme filtrelerini birbiriyle karıştırmayınız. Ayrıntılı bilgi için,
Wireshark filtrelereli belgesine başvurunuz.

Sayfa Başı4. PAKET LİSTESİ PANOSU

wireshark packet filter pane
wireshark packet filter pane
Paket listesi panosu dinlenen tüm paketleri gösterir. Buradan kaynak ya da hedef MAC/IP adresi, TCP/UDP port numarası, protokol ve paket içeriği gibi konularda bilgi almak mümkündür.

Eğer OSI 2 katmanı bir paket yakalanmışsa, kaynak ve hedef sütunlarında MAC adreslerini göreceksiniz; tabi Port sütünu boş olacaktır.
Eğer OSI 2 katmanı ya da daha üstü bir paket yakalanırsa, kaynak ve hedef sütunlarında IP adresini görürsünüz. Port sütunu eğer paket katman 4 ya da üstündeyse dolu olmaktadır.

Panoya sütun ekleme/çıkarma ve panodaki bazı renkleri değiştirmeyi şuradan yapabilirsiniz:
Edit menu -> Preferences

Sayfa Başı5. PAKET AYRINTILARI PANOSU

wireshark packet filter pane
Paket ayrıntıları panosu paket listesi panosundan seçilen bir paket için ayrıntılı bilgi sunar.
Bilgiler her bir OSI seviyesi için ayrı ayrı verilir ve ayrıntıları açılıp kapatılabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, HTTP bilgisinin ayrıntıları açılmıştır.

wireshark packet details pane
Sayfa Başı6. TETKİK PANOSU

wireshark packet dissector pane
Tetkik panosu Wireshark tarafından aynı zamanda “paket bayt panosu” olarak da isimlendirilir ve paket ayrıntıları panosunda gösterilen bilginin aynısını gösterir ancak bu veri onaltılık biçimdedir.
Yukarıdaki örnek görüntüde, paket ayrıntı panosundan TCP port numarasını (80) seçtiğimizde, karşılık gelen onaltılık biçim otomatik olarak tetkik panosunda görüntülenir (0050).

Sayfa Başı7. DİĞER

wireshark miscellanous
Arayüzün alt kısmında şu bilgileri bulabilirsiniz:

- Dinleme için kullanılan ağ kartı.
- Dinlemenin çalışıyor mu yoksa durmuş mu olduğu.
- Dinleme bilgisinin sabit sürücüde nerede saklandığı.
- Dinleme bilgisinin boyutu.
- Dinlenmiş paket sayısı (P))
- Gösterilen paket sayısı (D) (Görüntü filtresine uyan paketler) - İşaretlenmiş paket sayısı (M)

Sayfa Başı