IPPLAN - The Easy Tutorial - Какво представлява IPPlan?

IPplan Какво представлява IPPlan?
Last Change: Nov 29 2007


Tool
Installation
Ergonomy
ForumDetails Какво представлява IPPlan?
Снимки
Необходими предпоставки
Упътване за работа с IPPlan
инструкциите по настройка

Bulgarian translation by Nickola Kolev.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


IPplanIPPlan e практичен инструмент за управление на вашите IP адреси и за администриране на DNS през удобен уеб-базиран интерфейс. Тъй като има и други инструменти за извършване на DNS администрация, това упътване ще се съсредоточи на възможностите за управление на IP адреси на IPPlan.

Сред всички възможности за управление на IP адреси, достъпни в IPPlan, може да се обърне внимание на:

- Възможност да се създават потребители с определени права.
- Добър журнал за извършените действия.
- Статистика за използваните IP адреси.
- Възможности за търсене.
- Възможности за проверка за промени по DNS или сканиране на използваните IP адреси с NMAP.

За съжаление, липсва възможност за йерархично управление на подмрежи. Всъщност, не е възможно прогресивно да се разделят мрежи и едновременно с това те да се виждат в дървовидна структура. Въпреки това, IPPlan е най-добрият инструмент за управление на IP адреси с отворен код, който сме срещали досега.