IPPLAN - The Easy Tutorial - Упътване за работа с IPPlan

IPplan Упътване за работа с IPPlan
Last Change: Dec 10 2007


Tool
Installation
Ergonomy
ForumDetails Какво представлява IPPlan?
Снимки
Необходими предпоставки
Упътване за работа с IPPlan
инструкциите по настройка

Bulgarian translation by Nickola Kolev.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


Сваляне на IPPlan.
Разархивирайте файла с разширените tar.gz:

#tar -xvf ipplan-4.80b.tar.gz
Преместете директорията ipplan в корена на дървото от сайтове на apache2, например:

#mv /home/user/Desktop/ipplan /var/www/
След това създайте базата ipplan:

#mysqladmin -u root -p create ipplan
Както винаги, по-добре е да избягвате достъпа до бази данни от root потребител. Ето защо, влезте в базата данни и създайте потребител, наречен ipplan:

#mysql -u root -p ipplan
На потребителя ipplan даваме всички права за работа с базата ipplan:

mysql> grant all on ipplan.* to ipplan@localhost identified by 'ipplan_password';
Презаредете базата с привилегии на MySQL:

mysql>flush privileges;
mysql>exit
След това трябва да променим конфигурационния файл на IPPlan и да въведем необходимите настройки за връзка към MySQL:

define("DBF_TYPE", 'maxsql');
define("DBF_HOST", 'localhost');
define("DBF_USER", 'ipplan');
define("DBF_NAME", 'ipplan');
define("DBF_PASSWORD", 'ipplan_password');

След това трябва да установим коретните позволения върху директорията /var/www/ipplan. Например:

#chown -R user:www-data /var/www/ipplan
#chmod -R 750 /var/www/ipplan
Сега вече файловете в директорията /var/www/ipplan са собственост на потребителя "user" с пълни права. Групата www-data притежава права за изпълнение на същите тези файлове. Тя съдържа потребителя www-data, под чиито права върви и сървъра apache.
Разбира се, можете да подмените потребителя "user", показан в примера, с някой по ваш избор. Трябва обаче да запазите групата www-data, тъй като сървъра apache има нужда от права за изпълнение на файловете в директорията /var/www/ipplan.

Сега вече можем да инсталираме таблиците за MySQL на ipplan през инсталационен скрипт. Въведете следното в браузъра си:

http://<име на хоста, където е инсталиран ipplan>/ipplan/admin/install.php
ipplan tutorial

Натиснете "Go".

ipplan tutorial

Готово, IPPlan е инсталиран. Преминете към инструкциите по настройка.

По-долу има съобщение за грешка вследствие на невярна конфигураци за свързване към MySQL във файла /var/www/ipplan/config.php.

Access denied for user 'ipplan'@'localhost' (using password: YES)

ipplan tutorial