IPPLAN - The Easy Tutorial - инструкциите по настройка

IPplan инструкциите по настройка
Last Change: Jan 03 2008


Tool
Installation
Ergonomy
ForumDetails Какво представлява IPPlan?
Снимки
Необходими предпоставки
Упътване за работа с IPPlan
инструкциите по настройка

Bulgarian translation by Nickola Kolev.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


След като IPplan е инсталиран, трябва да го конфигурираме.

Влезте в IPplan:

http://localhost/ipplan
The first thing to do is to create a user to manage an IP architecture.
Първото нещо, което трябва да се направи, е да се създаде потребител, който да управлява IP съдържанието.

Admin -> Users -> Create a new User
IPplan configuration User Creation Създаване на потребител
Ще ви бъдат поискани потребителското име и парола за административен достъп, дефинирани във файла /var/www/ipplan/config.php.
Стойностите по подразбиране са admin:admin. Важно е да се направи разлика между уникалния потребител, дефиниран в config.php, който се използва само за административни настройки, и потребителите, създавани през интерфейса на IPPlan, които управляват съдържанието.

IPplan configuration IPplan admin authentification "IPplan административна оторизация"
Новата група ще включва новият потребител, който ще бъде създаден:

Admin -> Groups -> Create a new Group
Създайте новата група и поставете в нея новия потребител.

IPplan configuration Group Creation Създаване на група
Създаване на нов клиент

Customers -> Create a New Customer/Autonomous System
Ще ви бъдат поискани потребителското име и парола за достъп, които не са същите като административното удостоверяване, както можете да видите на картинката по-горе. Въведете потребителското име и паролата на потребителя, който бе създаден току-що.

IPplan configuration 	IPplan authentification IPplan удостоверяване
IPplan configuration 	Customers Creation Създаване на клиенти
След това можете да създадете супермрежи.

Network -> Hierarchy -> Create a new Network Range/Supernet
IPplan configuration 	Supernets creation Създаване на супермрежи
Създаване на подмрежи в супермрежите.

Network -> Subnets -> Create Subnet
IPplan configuration 		Subnets creation Създаване на подмрежи
За подробности относно други възможности на IPPlan, погледнете ръководството за работа с IPplan.