IPplan - The Easy Tutorial - Необходими предпоставки

IPplan Необходими предпоставки
Last Change: Nov 29 2007


Tool
Installation
Ergonomy
ForumDetails Какво представлява IPPlan?
Снимки
Необходими предпоставки
Упътване за работа с IPPlan
инструкциите по настройка

Bulgarian translation by Nickola Kolev.⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


За работата на IPPlan са необходими следните програми:

- apache2 - уеб сървър
- mysql-server - сървър за бази данни
- php5 за изпълнение на сървърно базирани скриптове
- php5-mysql

Инсталация на програмите

#apt-get install apache2
#apt-get install mysql-server
#apt-get install php5
#apt-get install php5-mysql