VYATTA - Lak priručnik - Priručnik Vyatta-e

Vyatta Priručnik Vyatta-e
Zadnje osvježenje: Mar 18 2008


Tool
Install
Ergonomy
ForumPojedinosti Što je Vyatta?
Prikazi_zaslona
Preduvjeti
Priručnik Vyatta-e
Vyatta & Cisco naredbe
Vyatta/Cisco/Quagga usporedba (Quagga dio)
Proučavanje slučaja 1 - Statične rute (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 2 - OSPF jednostavno (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 3 - OSPF napredno (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 4 - BGP (VC 3.0)
Proučavanje slučaja 5 - VRRP (VC 2.2)
Proučavanje slučaja 6 - NAT (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 7 - DHCP (VC 2.2)
Proučavanje slučaja 8 - IPSec (VC 2.2)
Proučavanje slučaja 9 - Paketi (VC 3.0)
Proučavanje slučaja 10 - Premoštenja (VC 3.0)
Proučavanje slučaja 11 - CDP (VC 3.0)

Croatian translation by Oliver Mucafir .⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.


Za početak preporučujemo Vyattin "Quick Start Guide".
Na ovoj stranici dajemo vam neka objašnjenja kako se “sprijateljiti” s Vyatta routerom.

Dokumentacija je dostupna na Vyattinoj internetskoj stranici u tri oblika: - kao brzi početni vodič
- kao vodič za podešavanje
- vodič kroz naredbeni priručnik

Ovo su podrazumijevani računi s "vyatta" zaporkom:
- vyatta -> za pristup routing platformi.
- root -> za pristup Linux sustavu.


Budite povezani.

vyatta login: vyatta
Password:
Last login: Sun Feb 4 16:30:00 on 0
Welcome to Vyatta on San-Diego
vyatta@vyatta>
Radni mode gdje možete vidjeti statistiku o routeru ali ne možete vidjeti niti mijenjati postavke.

vyatta@vyatta> configure
Entering configuration mode.
User root is also in configuration mode.
[edit]
vyatta@vyatta#
Mod za podešavanje gdje možete mijenjati postavke routera.
MORATE koristiti "commit" naredbu kako bi spremili promjenu postavki ili neće biti nikakvog učinka na Vyatta router. Ovo je važno naglasiti jer kod komercijalnih routera kao što je Cisco promjene nastupaju odmah.


Pokrenite naredbu.

Da bi pokrenuli naredbu radnog moda u modu za podešavanje koristite “run” naredbu, na primjer:

vyatta@vyatta#run show route


Spremite postavke routera na disketu.

Formatirajte novu disketu:

vyatta@vyatta>init-floppy
Spremite postavke:

vyatta@vyatta#save /mnt/floppy/config/config.boot
Ako je disketa u pogomu dok se router pokreće, unaprijed zadana datoteka “config.boot” bit će pokrenuta kao postavke Vyatta routera.