VYATTA - Lak priručnik - Proučavanje slučaja 9 - Paketi

Vyatta Proučavanje slučaja 9 - Paketi
Zadnje osvježenje: Mar 18 2008


Tool
Install
Ergonomy
ForumPojedinosti Što je Vyatta?
Prikazi_zaslona
Preduvjeti
Priručnik Vyatta-e
Vyatta & Cisco naredbe
Vyatta/Cisco/Quagga usporedba (Quagga dio)
Proučavanje slučaja 1 - Statične rute (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 2 - OSPF jednostavno (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 3 - OSPF napredno (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 4 - BGP (VC 3.0)
Proučavanje slučaja 5 - VRRP (VC 2.2)
Proučavanje slučaja 6 - NAT (VC 2.0)
Proučavanje slučaja 7 - DHCP (VC 2.2)
Proučavanje slučaja 8 - IPSec (VC 2.2)
Proučavanje slučaja 9 - Paketi (VC 3.0)
Proučavanje slučaja 10 - Premoštenja (VC 3.0)
Proučavanje slučaja 11 - CDP (VC 3.0)

Croatian translation by Oliver Mucafir .⚠️⚠️⚠️
Please check our page about COVID-19!!
100 Questions and answers about Coronavirus.

⚠️⚠️⚠️
Merci de consulter notre page sur la COVID-19 !!
227 questions et réponses sur le Coronavirus.Korištena verzija Vyatte: VC 3.0 29. listopada 2007.
NAČELO:

Kao što je pokazano na pagina di introduzione, Vyatta router pokreće se na Debian platformi.
Nasuprot komercijalnim routerima kao što su Cisco Systems ili Juniper kod kojih ne možete pristupiti operativnim sustavima baziranima na Unix kernelu, Vyatta daje mogućnost pristupa Debian Linuxu.

Cilj nije igranje s Linux datotekama, s rizikom oštećivanja sustava a time i routera, nego u instaliranju korisnih programa vrlo jednostavno s paketima točno onako kako bi to činili na "čistom" Debian sustavu.

Na primjer, može vas zanimati instaliranje odličnog OpenVPN alata korištenog za stvaranje site-to-site SSL VPN-ova.POSTAVKE:

Slijedimo sada korake instalacije komada softvera:

Prijavite se kao root korisnik. Ako ste povezani na Vyatta router platform, odjavite se "exit" naredbom.
Podrazumijevana root lozinka je "vyatta".

Provjerite koju verziju Debiana imate: :

vyatta:~#cat /etc/debian_version
4.0

Ovdje imamo verziju Debiana 4.0, još i zvanu "Etch".

Tada dodajte službeni Debianov "main" repozitorij. "main" znači da je softver u repositoriju slobodan i otvorenog koda.
Pronađite pomoć o Debianovim paketima i APT alatima:

vyatta:~#vim /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.de.debian.org/debian etch main
Raspoloživ je ogroman broj Debianovih repozitorija. Nađite jedan koji je blizu vaše fizičke lokacije radi bržeg skidanja.

Osvježite raspoloživu listu softvera:

vyatta:~#apt-get update
Get:1 http://ftp.de.debian.org etch Release.gpg [378B]
Get:2 http://ftp.de.debian.org etch Release [58.2kB]
Get:3 http://archive.vyatta.com community Release.gpg [65B]
Get:4 http://archive.vyatta.com community Release [2691B]
Get:5 http://ftp.de.debian.org etch/main Packages [5629kB]
Get:6 http://archive.vyatta.com community/main Packages [115kB]
Fetched 5806kB in 43s (134kB/s)
Reading package lists... Done


Instalirajte softer (OpenVPN koji je korišten u našem primjeru):

vyatta:~#apt-get install openvpn
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following NEW packages will be installed:
    openvpn
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
Need to get 337kB of archives.
After unpacking 918kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://ftp.de.debian.org etch/main openvpn 2.0.9-4 [337kB]
Fetched 337kB in 21s (15.9kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously deselected package openvpn.
(Reading database ... 16970 files and directories currently installed.)
Unpacking openvpn (from .../openvpn_2.0.9-4_i386.deb) ...
Setting up openvpn (2.0.9-4) ...
Starting virtual private network daemon:.


Naravno, ako želite podesiti vaš instalirani softver, možete to na razini Debian OS-a a ne na razini Vyatta router platforme.